Ekstraordinært styremøte mandag 26. januar


Mandag 26. januar er det ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Stavanger. På sakskartet står fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund.

I sak US 02/15 anbefaler universitetsdirektøren styret å iverksette fusjonsprosessen med Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

Universitetsdirektøren går inn for:

1. Styret vedtar å iverksette fusjonsprosessen med Høgskolen Stord/Haugesund.

2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å utforme søknad til KD i samarbeid med rektor og HSH i tråd med anbefalingene i styresaken.

Se saksliste og dokumenter til styremøtet


Sist oppdatert av Silje Stangeland (20.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol