Ekstraordinært styremøte mandag 26. januar


Mandag 26. januar er det ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Stavanger. På sakskartet står fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund.

I sak US 02/15 anbefaler universitetsdirektøren styret å iverksette fusjonsprosessen med Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

Universitetsdirektøren går inn for:

1. Styret vedtar å iverksette fusjonsprosessen med Høgskolen Stord/Haugesund.

2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å utforme søknad til KD i samarbeid med rektor og HSH i tråd med anbefalingene i styresaken.

Se saksliste og dokumenter til styremøtet


Sist oppdatert av Silje Stangeland (20.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no