Erasmus+ midler til mobilitet utenfor Europa


Fra studieåret 2015-2016 vil det være mulig å søke om støtte til mobilitet til og fra land utenfor Europa gjennom Erasmus+.

Internasjonalt kontor kartlegger nå behov for stipend ved enhetene basert på innspill fra fagmiljøene. Dette omfatter støtte til studentmobilitet på alle nivå (Bachelor, Master og PhD) som en integrert del av graden til studenten. I tillegg kan ansatte få støtte til undervisnings- eller opplæringsopphold hos en partnerinstitusjon. Det vil også være mulig å få støtte til praksisopphold for studenter i fremtiden, men dette er ikke mulig å søke på i 2015.

Studenter kan få støtte til studieopphold i 3-12 måneder. For ansatte kan oppholdet vare fra 5 dager til 2 måneder. Stipend og reisestøtte vil bli gitt etter faste satser. Mer informasjon finnes på SIUs nettsider.

Hvor mye midler finnes tilgjengelig?
Det er 13 regioner for landene utenfor Europa, og det er avsatt et budsjett per region i 2015. Noen av regionbudsjettene har spesielle føringer, blant annet vil de enkelte steder hovedsakelig være innreisende studenter og ansatte som får stipend, mens andre steder vil Master- og PhD-studenter prioriteres. De regionene med mest midler tilgjengelig vil være Vest-Balkan, Sentral-Asia, Asia, land i Nord-Afrika og Midt-Østen.

Hvordan søke?
Internasjonalt kontor sender søknad til SIU om støtte på vegne av UiS innen 4. mars 2015. Stipendene brukes til både å sende og motta studenter og ansatte. De fagmiljøene som melder sin interesse til oss i god tid før denne fristen vil kunne få tildelt stipender til bruk i 2015-2016.

Fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor vil ta imot ønsker fra fagmiljøene om stipender.

For mer informasjon om Erasmus+ Global mobilitet og vilkår, kontakt Trym N. Holbek, Erasmus+ institusjonskoordinator.

SIU arrangerer søkerseminar for Erasmus+ Global mobilitet onsdag 4. februar 2015 på Park Inn Gardermoen.


NB: Dette påvirker ikke ordinær Erasmusmobilitet innenfor Europa, som løper som vanlig. Dette gjelder kun Global mobilitet mellom UiS og institusjoner utenfor Europa.


Sist oppdatert av Trym Holbek (16.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus pluss logo EU flagg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no