Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum


Arkeologisk museum har en spennende foredragsrekke i vår. Alle foredragene begynner kl 18.30. Vi har også et nytt tilbud i forkant av foredragene. Akademisk kvarter: en liten omvisning fra kl 18.00 til 18.15. Det er gratis inngang på både omvisning og foredrag.

I vår blir det åtte tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum. Foredragene holdes hver tirsdag kl. 18.30. Fri entré.

Nytt tilbud!
Akademisk kvarter på tirsdagskvelder: Vi tar deg med på en rask guidet tur rundt i utstillingene klokka 18.00, før Tirsdagsforedraget starter. Så langt som mulig knyttes omvisingen til temaet for kveldens foredrag. Gratis adgang til omvising og foredrag.

Vårens foredragsrekke

3. februar: John Kvanli, formann i Rygene Detektorklubb og Olle H. Hemdorff, arkeolog
«Metallsøking i fornminnevernets tjeneste»

Søk med metalldetektor er blitt en stadig mer populær hobby. I de siste årene har Arkeologisk museum mottatt og stilt ut en rekke oldsaker som Rygene Detektorklubb har funnet. I foredraget vil det bli vist bilder av funn fra ulike lokaliteter. Hvilke regler og retningslinjer gjelder for metallsøking, og hvordan stiller museet seg til denne virksomheten? 

10. februar: Sean D. Denham, osteoarkeolog
«Skjelettene forteller historier om liv og død»

I løpet av de siste årene har vi på Arkeologisk museum arbeidet mye med menneske- og dyrebein – både fra tidligere og nyere utgravinger. I dette foredraget presenteres resultater fra arbeidet med Vistegutten, beinmaterialet fra de siste årenes utgravinger i Sømmevågen, og det såkalte Birkebeiner-skjelettet fra Sverresborg, Trondheim.

17. februar: Hilde Fyllingen, arkeolog
«Ikke bare stein. Foreløpige resultater fra steinalderundersøkelsene på Sømme ved Sola flyplass»

Under to meter med flyvesand ble det i 2014 avdekket tre boplasser som var i bruk i perioden 6000 – 3500 f.Kr. Flyvesanden har beskyttet mot moderne dyrking og det var usedvanlig gode bevaringsforhold for organisk materiale. Arkeologene har derfor en unik mulighet til å studere hva folk spiste, hvordan boligene så ut og hvordan en forholdt seg til eksempelvis avfallshåndtering.

24. februar: Anders Tranberg, professor i teoretisk fysikk, UiS
«Hvorfor er ikke universet tomt?»

Ifølge den nå bekreftede partikkelfysikkens Standardmodell burde universet bestå av lyspartikler og intet annet. Det er åpenbart i konflikt med den banale observasjonen at vi eksisterer! Det er også et sterkt argument for å søke etter ny fysikk i tillegg til de kjente partiklene. Ved UiS forsker vi i mekanismer umiddelbart etter Big Bang som kan forklare den observerte asymmetrien mellom partikler og anti-partikler, og dermed hvorfor det netto er stoff i universet.

3. mars: Siv Kristoffersen, professor i arkeologi
«Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen»

Området utmerker seg med en rekke funn og fornminner fra det første årtusenet av vår tidsregning. Det gjelder ikke bare mengde, men også variasjon og kvalitet – glassbeger fra Svartehavsområdet med gresk innskrift, gullsmykker, store gravhauger, ringformet tun og runestein for å nevne noe.  Foredraget presenterer jernalderfunn fra Tinghaugområdet og den nye boken med samme navn som foredraget.

10. mars: Linn Eikje, arkeolog
«Mynt i middelalderens Norge – djevelens redskap i kirkens tjeneste?»

Fra 800-tallet har utenlandsk mynt hatt betydning ved kjøp og salg i Norge, og fra ca. 1050 produseres norske mynter. Overgangen fra bytte- til myntøkonomi har imidlertid ikke vært en jevn utvikling. Mellom 1103 og 1263 finnes flere tegn som tyder på at bruken av mynt endres fra å benyttes i byer og på marked til å anvendes i kirken.

17. mars: Wenche Brun, arkeolog
«Fortida på nett – hvordan finne informasjon om arkeologiske funn og kulturminner?»

Er det gjort arkeologiske funn i ditt nabolag, er du nysgjerrig på en bestemt type gjenstander, en arkeologisk periode, utgravinger eller arkeologiske kulturminner? Museene og kulturminneforvaltningen arbeider for digital tilgjengeliggjøring av informasjon om samlingene og arkeologiske kulturminner. Foredraget gir en introduksjon til ulike ressurser på nett samt en demonstrasjon av bruk og søkemuligheter.

24. mars: Arnfrid Opedal, arkeolog og Endre Elvestad, marinarkeolog
«Slaget i Hafrsfjord og dets konsekvenser»

Slaget i Hafrsfjord var ledd i en dyptgående endringstid der mange småkongedømmer i Nord-Europa ble til større enheter. Skal vi forstå de endringene slaget medførte, må vi se på hva som skjedde etterpå. Hvilke konsekvenser fikk slaget? Kan vi spore endringer i det arkeologiske materialet som tyder på nye grep i samfunnets organisering?  

 

 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (04.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av en fiskekrok, funnet i Sømmevågen på Sola.
En fiskekrok som ble funnet på sømmevågen på Sola i sommer. 17. februar forteller arkeolog Hilde Fyllingen om mange spennende funn fra denne utgravingen.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no