Opprykk til professor


Hildegunn Fandrem er tildelt personlig opprykk til professor i Spesialpedagogikk.

Hildegunn Fandrem startet som høgskolelektor ved Høgskolen i Finnmark i 1996, før hun begynte som pedagogisk konsulent i Nordkapp kommune i 1997. Hun har vært tilknyttet Senter for atferdsforskning/Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) siden 1998, først som høgskolelektor/universitetslektor, så som førsteamanuensis etter at hun i 2009 disputerte for sin doktorgrad om psykisk og sosial tilpasning blant innvandrerungdom.

Hennes to hovedforskningsfelt i dag er mobbing og innvandring. Hun var fra 2009-2012 Norges representant i det europeiske forskningsnettverket COST Action IS0801 som har utarbeidet retningslinjer for å forebygge digital mobbing, og hun mottok i 2013 en pris fra den østeriske regjering (Excellent grant of Upper Austrian Government) for sin forskning på innvandring.

Fandrem har publisert en rekke vitenskapelige artikler. Hun har også gitt ut bøkene Mangfold og mestring i barnehage og skole: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (2011) og Barn i utfordringer: Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid (2013), i tillegg til at hun har skrevet kapitler for flere andre fagbøker, både nasjonalt og internasjonalt. Fandrem er også en mye brukt foredragsholder og veileder for praksisfeltet.
 


Sist oppdatert av Alexandra Halsan (16.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no