Opprykk til dosent


Pål Roland har blitt tildelt personlig opprykk til dosent i pedagogikk.

Pål Roland har lang erfaring med arbeid i skolen relatert til  barn og unge i kategorien alvorlige atferdsproblemer og psykiatri. Samtidig jobbet han som høgskolelektor i idrett ved HiS (1999-2000), som høgskolelektor i sosialpedagogikk ved HiS (2000-2004) og som universitetslektor ved Senter for atferdsforskning fra 2004. Førstelektor fra 2007.

I 2012 disputerte Roland for sin doktorgrad i utdanningsvitenskap og har arbeidet fram til nå som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

I dag underviser Roland på masterstudiet i spesialpedagogikk og deltar i forskergruppen under temaet innovasjon i skole og barnehage. Sammen med forskergruppen arbeider han for tiden med en antologi om implementering, og NFR prosjektet CIESL - Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge regarding teacher-student interaction.

Han er en kjent og ettertraktet kursholder og holder blant annet kurs i Respekt, Zero, De utfordrende barna og Være sammen. Være sammen er et kompetanseløftprosjekt som over 600 barnehager deltar i. Roland har vært sentral i utviklingen og spredningen av dette prosjektet.

Tematisk arbeider han innen atferdsproblemer, kommunikasjonsteori, aggresjonsforståelse, tidlig innsats, kapasitetsbygging i organisasjon, ledelse, implementering, klasseledelse og stressteori.
 


Sist oppdatert av Alexandra Halsan (16.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no