Nytt strukturert skriveseminar for vitenskapelig ansatte ved SV-fakultetet 27.-29. april


For fjerde gang inviterer vi til strukturert skriveseminar for vitenskapelig ansatte ved SV-fakultetet. Seminaret blir holdt på Utstein kloster hotell, fra mandag 27. april kl. 16 til onsdag 29. april kl. 16.

Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi tilrette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er egen skriving og å:

  1. gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
  2. gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1,5-2 timer til rådighet, og ikke minst
  3. lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men førsteprioritet blir gitt til kombinerte stillinger (dvs vitenskapelig ansatte som både forsker og underviser). De som ikke har deltatt på strukturert skriveseminar tidligere vil bli prioritert. Det er anledning for tidligere deltakere å søke også, så fremt det forrige arbeidet er innsendt til vurdering eller publisert.

Det er en forutsetning at man

  • arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide/ferdigstille denne på seminaret,
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av seminaret, som ledes av prodekan for forskning, Trude Furunes.

Utgiftene til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.

Påmeldingsfrist, søknadsskjema og program vil bli kunngjort i løpet av kort tid.

Det er plass til inntil 23 deltagere på seminaret.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (12.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol