Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler


I dag overleverte ekspertgruppen for finansiering av universiteter og høyskoler sin rapport til kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.

Videre prosess
Kunnskapsdepartementet skal nå sende ut ekspertgruppens rapport på høring, med frist for innspill 9. februar. Departementet arrangerer også en høringskonferanse med sektoren i begynnelsen av februar.

- Høringsfristen er noe kortere enn vi kan ønske oss, men skyldes at vi vil se vurderingene av nye forslag til finansiering i sammenheng med stortingsmeldingen vi har varslet om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Vi ser fram til å høre fra institusjonene og sektoren hva de mener om forslagene i rapporten, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til nettstedet Regjeringen.no.

Ekspertgruppen ble oppnevnt i mai 2014 og har vært ledet av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyr

Les ekspertgruppens rapport.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (07.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Torbjørn Røe Isaksen
- Jeg vil takke ekspertgruppens medlemmer som har gitt oss et solid grunnlag for det videre arbeidet med å stimulere til økt kvalitet innen høyere utdanning og forskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER