Mastergradskurs til spesialpris


På grunn av ledige studieplasser ved mastergradskurset Serviceleveransen – økonomistyring og service (20 sp), har vi muligheten til å tilby studieplass til ansatte ved UiS.

Opptakskrav er bachelor + 2 år i stilling med lederoppgaver. Lang erfaring kan kompensere for deler av det formelle utdanningskravet (bachelorgraden. Ved dette studiet er det lagt til rette for et særlig godt læringsmiljø. De voksne studentene, som alle er i fullt arbeid, blir fortløpende fulgt opp med oppgaveinnleveringer og tilbakemeldinger og oppnår gode resultater.

Serviceleveransen – økonomistyring og service
Leveransesystemet for service og tjenester krever styring med fokus på kostnadseffektivitet og kapasitetsutnyttelse.

Oppstart og varighet
Serviceleveransen- Økonomistyring og service starter opp med første samling allerede 2. april og avsluttes med siste samling 01.10.08.

Dette er et spesialtilbud for deg som ønsker å kombinere erfaring med jobb og utdanning deltidsstudium
Denne kursdelen har 4 samlinger à 2 dager + muntlig eksamen.

Pris
Vi har den glede å tilby ansatte ved UIS mastergradskurs i Økonomistyring og service til
kr 9.900,- som er en tredjedel av ekstern pris. Programmet er uhyre relevant for administrativt ansatte ved UiS, og det spesielle læringsmiljøet vil gi inspirasjon, glede og faglig påfyll til den som deltar.

Kostnadene for deltaking må evt. dekkes av den enhet du tilhører. Et godt argument er at dette i realiteten ikke koster mer enn et to-tre dagers kurs i Oslo. Og, ikke å forglemme: Her kommer du garantert til å lære mye!

Informasjon om opptakskrav, forelesningsplan, tilbakemelding fra tidligere studenter, søknadsskjema samt mer innfor om kurset ligger .

Du kan også ta kontakt med administrativ ansvarlig Elisabeth Antone Olsen, 33628, elisabeth.a.olsen@uis.no, eller fagansvarlig, professor Einar Marnburg, 33637 / 95822933, einar.marnburg@uis.no

Sist oppdatert av (03.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol