250 mill. til ny IKT-satsing innen temaene helse og velferd, og informasjonssikkerhet


Forskningsrådets nye IKT satsing, IKTPLUSS, lyser ut hele 250 mill. kr. med frist 11. februar. Det lyses ut forprosjekt, forskerprosjekt, og innovasjonssprosjekt for offentlig sektor.

Helse og velferd (100 mill. kr.)

 

For å møte samfunnet og innbyggernes krav til økt innovasjonsgrad og effektivitet innenfor helse-, omsorgs- og velferdssektoren, lyser IKTPLUSS ut midler til IKT-prosjekter som møter utfordringene i sektoren. Utlysningen er et samarbeid mellom IKTPLUSS og Program for helse- og omsorgstjenester (HELSEOMSORG).


Det lyses ut midler til forskerprosjekt, innovasjonsprosjekt og forprosjekter:

  • Forskningsbasert innovasjon for økt verdiskaping i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
  • IKT-forskning for anvendelser i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Forskerprosjekt
  • Utvikling av prosjektforslag for framtidige forsknings- og innovasjonsprosjekter i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Forprosjekt

Inntil 10 millioner kroner vil fordeles til Forprosjekter. Forskningsrådet vil forsøke å oppnå en lik økonomisk fordeling mellom Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og Forskerprosjekt.

 

 

TRYGT INFORMASJONSSAMFUNN (150 mill. kr.)

 

Det lyses ut midler til forskerprosjekt på mellom 10 og 25 mill kr. som kan bidra til utviklingen av et trygt informasjonssamfunn med prioritering av følgende områder:

  • Robuste og sikre infrastrukturer og systemer
  • Personvernfremmende teknologier
  • Kryptografi og sikkerhetsmekanismer
  • Samspill mellom teknologi, individer og samfunn innenfor temaene over

Les mer om utlysningen her

Ta kontakt med forsknings- og innovasjonsavdelingen for mer informasjon eller bistand i søknadsprosessen. Lena Forgaard for helse og veldferdsrelaterte prosjekter, og Vibeke Hervik Bull (51833071) for andre prosjekter.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (06.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol