Publiseringsstøtte (PUBL) med frist 11. feb 2015


Forskningsrådet lyser ut støtte til produksjon, oversettelse og språkvask for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Forskningsrådet ønsker å bidra til at viktige forskningsresultater fra norsk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning blir publisert i vitenskapelige kanaler av høy kvalitet. En stor del av forskningen innenfor disse fagfeltene er rettet mot historiske, sosiale og kulturelle problemstillinger i Norge og Norden. Forskningsrådet gir derfor støtte til sentrale norske vitenskapelige tidsskrift og til utgivelse av bøker på anerkjente norske akademiske forlag.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Tidsskriftstøtte: Forlag, redaksjoner i vitenskapelige tidsskrift og vitenskapelige foreninger som utgir tidsskrift;
Produksjonsstøtte: Norske og utenlandske forlag som er registrert på UHRs lister over autoriserte publiseringskanaler;
Oversettelse og språkvask: Forskere tilknyttet norske universitet, høyskoler og forskningsinstitutter. 

Planlagte utlysninger i 2015

Frister:

11. februar: Støtte til produksjon, dvs. trykking, oversettelse og språkvask av bøker.
15. april: Støtte til nasjonale vitenskapelige tidsskrift.
9. september: Støtte til produksjon, dvs. trykking, oversettelse og språkvask av bøker.

Lenke til utlysning

Ta kontakt med rådgiver Vibeke Hervik Bull (51833071) i forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) for mer informasjon eller hvis en søknad er under planlegging.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (19.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol