Nytt forskningsprogram om kultur og mediasektoren med utlysningsfrist 11. feb 2015


Forskningsrådet har lansert et nytt forskningsprogram om kultur og mediasektoren. 45 millioner er lyst ut til forskerprosjekter med frist 11.februar 2015. Programmet har om lag 78 millioner, så det vil antageligvis komme en stor utlysning til i programperioden.

Programmet har om lag 78 millioner, så det vil antageligvis kun komme en stor utlysning til i programperioden.  

Programmet skal gi økt kunnskap om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres endrede økonomiske og teknologiske betingelser. Særlig viktig er de dyptgående endringene som digitaliseringen medfører. Endringsprosessene både påvirker og påvirkes av kultur- og mediepolitikken, som dermed også er gjenstand for forskningen i programmet.

Ta kontakt med spørsmål om program og utlysningen og gi gjerne også tilbakemelding til meg hvis du/dere planlegger søknad.
Vi kan bistå i søknadsprosessen om ønskelig. 

Lenke til utlysning
Lenke til program

Ta kontakt med rådgiver Vibeke Hervik Bull (51833071) i forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) for mer informasjon eller hvis en søknad er under planlegging.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (19.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no