Ny medarbeiderundersøkelse


I perioden fra mandag 26. januar til søndag 8. februar 2015 gjennomfører UiS medarbeiderundersøkelse.

Alle ansatte vil få e-post med lenke til den elektroniske undersøkelsen, som tar rundt 10 minutter.

- Formålet med undersøkelsen er å bidra til å skape, opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø ved UiS, forteller organisasjonspsykolog Marte Bøe.

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres nå for fjerde gang. Det var også medarbeiderundersøkelse i 2009, 2011 og 2013. Dermed kan universitetet sammenlikne hvordan arbeidsmiljøet endres og utvikles over tid.

I 2013 hadde medarbeiderundersøkelsen en svarprosent på 84.

- Dette var et veldig bra resultat innenfor vår sektor, men i 2015 håper vi på enda bedre resultater, sier Bøe forventningsfullt.

Egenutviklede spørsmål
Som ved de tidligere undersøkelsene, har UiS valgt å benytte en klassisk normativ undersøkelse fra Stamina CENSUS basert på QPS-Nordic, et generelt spørreskjema for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid.

For å spisse undersøkelsen mot universitetssektoren har en faggruppe ved UiS, bestående av vitenskapelig ansatte med spesialkompetanse innen statistikk og metode, utviklet egenproduserte spørsmål.

Anonyme svar
Alle svar i undersøkelsen vil være anonyme.  Ingen vil kunne kople dine svar til deg som person. Resultater synliggjøres kun i rapportene dersom det er minst fire personer som har avgitt svar. Enheter der færre enn fire personer har svart, vil ikke få egne rapporter.

Alle data vil bli oppbevart på leverandørens dataserver. Statistikk på mobbing og uønskede handlinger i arbeidsmiljøet tas kun ut på institusjonsnivå. Det brytes ikke ned til fakulteter eller enheter.

Bakgrunnsvariabler og enhet kan ikke kobles.

Resultater
Resultatene av medarbeiderundersøkelsen vil i løpet av uke 10 bli lagt frem for toppleder-gruppen, tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget med fokus på risikoanalyse, hovedfunn og trender.

I uke 11 vil lederne få tilgang på resultater for sine enheter og fra uke 12 vil lederne presentere resultatene ved enhetene. 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (18.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Person som arbeider foran en pc
Mandag 26. januar 2015 går UiS i gang med sin fjerde medarbeiderundersøkelse. (Illustrasjonsfoto)
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no