Strukturert skriveseminar 23.-25. februar 2015 for stipendiater på SV sitt ph.d-program


For første gang blir det arrangert strukturert skriveseminar for stipendiater tatt opp som ph.d. ved SV-fakultetet, som et tiltak for å øke gjennomstrømningen på programmet. Seminaret blir holdt på Utstein kloster hotell, fra mandag 23. februar kl. 16 til onsdag 25. februar kl. 16.

Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi tilrette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er egen skriving og å:

  1. gi stipendiater sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
  2. gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1,5-2 timer til rådighet, og ikke minst
  3. lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet. De som ikke har deltatt på strukturert skriveseminar tidligere vil bli prioritert. Det er anledning for tidligere deltakere å søke også, så fremt det forrige arbeidet er innsendt til vurdering eller publisert.


Det er en forutsetning at man

  • jobber med et arbeid som inngår i avhandlingen (artikkel, monografi eller f.eks. kappen), med mål om å bearbeide denne på seminaret
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av dette seminaret. Det ledes av prodekan for forskning, Trude Furunes.

 

Utgiftene til oppholdet blir delvis dekket av fakultetet. Det er en egenandel på kr 2000,- for deltagelse, som må dekkes av f.eks. egne driftsmidler eller av instituttet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.


Påmeldingsfrist: 20. januar 2015.

Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Marianne Gjerlaugsen. Det er plass til inntil 28 deltagere på seminaret.

Program og søknadsskjema


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (18.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol