Slik skal studentombudet arbeide


Fra 1. januar 2015 får Universitetet i Stavanger eget studentombud. Nå er mandatetet for ombudet klart.

Det var på styremøtet 26. november 2014 universitetsstyret vedtok å opprette et studentombud, til å begynne med i halv stilling.

Styret gikk imidlertid inn for at stillingen vurderes gjort om til full stilling når funksjonen med studentombud blir evaluert.

Les hele mandatet for studentombudet ved UiS (pdf)


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol