UiS satser på unge forskertalenter!


Universitetet i Stavanger har i samarbeid med Universitetsfondet fått på plass et toppforskningsprogram for yngre fremragende forskere (ToppForsk-UiS) med et budsjett på 50-60 mill. kr. Nå er utlysningen for 2015 klar. (English version available)

UiS vil gi støtte til prosjektsøknader som har fått gode evalueringer fra Forskningsrådet eller EUs forskningsprogram, men som ikke har nådd frem. Universitetsfondet bidrar med 25 mill. kr, og UiS støtter programmet med tilsvarende beløp. Programmet vil ha tilsvarende utlysning i 2016, og eventuelt i 2017 hvis det er midler igjen på budsjettet. 

ToppForsk-UiS har midler til å finansiere 6-9 prosjekter med inntil 9 mill. kr hver. Prosjektledere må være under 45 år, og må kunne vise til selvstendig forskningsarbeid, tidligere søknader om ekstern finansiering og god publiseringsaktivitet- og kvalitet. Prosjektet må videre være knyttet til et av våre tematiske satsingsområder (Strategi for Universitetet i Stavanger 2013- 2020).

 Les den fullstendige utlysningen med kriterier og søknadskjema her

Fristen for å søke ToppForsk-UiS for 2015 er 1. februar 2015.

Ta kontakt med forskningsdirektør Troels Gyde Jacobsen  for spørsmål om program eller utlysning.

English version available here


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (10.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol