Hvor sårbare er vi – egentlig?


Gjør forestillingen om kontroll oss sårbare? Det er tema for Samfunnssikkerhetskonferansen ved UiS onsdag 7. januar. Konferansen arrangeres nå for 12. gang.

Følg NRKs direktesending fra konferansen

På konferansen skal temaer knyttet til organisering, ledelse og risikovurderinger diskuteres. Tre hovedområder løftes fram; risiko- og sårbarhetsanalyse, kriseledelse og forsyningssikkerhet og logistikk.

Til Samfunnsikkerhetskonferansen kommer flere av landets fremste sikkerhetseksperter for å holde innlegg.

Fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer statssekretær Hans J. Røsjorde for å holde innlegg. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsens innlegg utgår fra programmet.

Rektor Marit Boyesen ved UiS åpner konferansen. Deretter vil professor Geir Sverre Braut ved Stavanger universitetssjukehus og Høgskolen Stord/Haugesund ta for seg samfunnssikkerhet i vitenskap og praksis. Han stiller spørsmålet: Hva er potensialet i Stavanger-området?

Sorte svaner og beredskap
Målet for konferansen er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskapsansvar og trusselvurderinger. UiS-professor Terje Aven ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) skal snakke om sorte svaner i sikkerhetsarbeidet; hvordan planlegge for hendelser man har lite kunnskap om, men som har store konsekvenser hvis de inntreffer.

Kommunal beredskap legges under lupen når utredningsleder Erik Furevik i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap holder innlegg. Det blir også presentasjoner fra ordførerne i Hå og Suldal kommune om flommen på Vigrestad på Jæren og rasene i Suldal. 

Professor Ove Njå ved UiS og SEROS diskuterer ROS-analyser og hvorvidt de kan være en trussel mot samfunnssikkerhetsarbeidet.

Kriseledelse og tilsyn
Internasjonal kriseledelse skal også drøftes. Major General Reinhard Wolski fra JWC Nato kommer. Det gjør også UiS-forsker Lillian Stene som har studert den NATO-leidde ISAF-koalisjonen i Afghanistan.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn vil dele erfaringer med tilsyn med beredskap i offentlig forvaltning og operative enheter.

Matforsyning og ebola
På konferansen skal også matsikkerhet og trusler mot norsk vareforsyning drøftes. Forskningsdirektør Nils Vagstad i Bioforsk, seniorforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets Forskningsinstitutt og administrerende direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp holder innlegg.

Daglig leder Preven Aavitsland i Epidemi AS skal dessuten holde et innlegg om ebola, epidemier og risiko før fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa runder det hele av. 

Samfunnsikkerhetskonferansen 2015 er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, Joint Warfare Centre Nato, Rogaland politidistrikt og Stavanger universitetssjukehus.

Konferansen er en møteplass for forskere, studenter og for ansatte i forskjellige etater med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.

Les mer om Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 

Se hele programmet (2 MB pdf)

Les også: Gode råd mot det utenkelege


Sist oppdatert av Silje Stangeland (07.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Soldater på jobb i Afghanistan
Internasjonal kriseledelse er et av temaene under Samfunnssikkerhetskonferansen 2015. Bildet viser soldater på jobb i Afghanistan. (Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvarets mediesenter)
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no