Erasmus+ og utveksling med Sveits


Sveits har status som "partnerland" og er ikke fullt medlem i Erasmus+ slik Norge er. Dette gjør det umulig å yte Erasmusstipend til studenter og ansatte for mobilitet til Sveits. Den sveitsiske stat har imidlertid forlenget en nasjonal ordning som erstatning.

Som følge av en folkeavstemning om innvandring i februar 2014, ble forhandlingene mellom Sveits og EU om deltakelse i Erasmus+ suspendert. Sveits fikk status som "partnerland", og har derfor kun begrenset adgang til å delta i Erasmus+. Norge er fullt medlem i Erasmus+ i hele programperioden fra 2014-2020, og kan delta på lik linje med EU-landene.

Den sveitsiske staten opprettet imidlertid en egen ordning lik Erasmus+ for mobilitet til og fra Sveits, og kan derfor tilby stipend for student- og ansattutveksling til samarbeidsinstitusjoner. Her er vilkårene:

  • Stipend ytes for studie- og praksismobilitet på 3-12 måneder til og fra Sveits via bilaterale samarbeidsavtaler etter samme mal som Erasmus+. Praksisutveksling kan kun stipendieres hvis det foregår via koordinering gjennom en sveitsisk høyere utdanningsinstitusjon.
  • Studentmobilitet for studier og lærerutveksling for undervisningsoppdrag krever bilaterale samarbeidsavtaler om utveksling, praksismobilitet og ansattmobilitet (staff training) krever ikke dette.
  • Støttebeløp i 2014 er CHF 360-420 (ca. NOK 2590-3025) for studier og CHF 420 (ca. NOK 3025) for praksisopphold.

Satsene for 2015 og 2016 er ikke satt ennå.

Informasjon om ordningen er tilgjengelig på www.ch-go.ch. Fagmiljøer som ønsker mer informasjon om samarbeid med sveitsiske høyere utdanningsinstitusjoner, bes kontakte fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.

 

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (03.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol