Vellykket kurs i mindfulness


17 personer, de fleste lærere, deltok på tidenes første CARE-kurs i Norge. Kurset er spesielt laget for lærere.

CARE for Teachers står for Cultivating Awareness and Resilience in Education, og er utviklet for å gi lærere trening i teknikker for å redusere stress i hverdagen.

I oktober og november ble det for første gang arrangert CARE-kurs i Norge. Christa Turksma, som har utviklet CARE for Garrison Institute, ledet kurset sammen med universitetslektor Hanne Jahnsen og førstelektor Grete S. Vaaland fra Læringsmiljøsenteret.

Lærevillige kursdeltagere
Totalt 17 deltagere, de fleste lærere eller lærerstudenter, var med på kurset som gikk over tre samlinger. Vaaland og Jahnsen er godt fornøyde med oppmøtet og gjennomføringen.

- Deltagerne var engasjerte og lærevillige, og tilbakemeldingene viser at de opplevde at de fikk mye igjen for å være med. Kurset gikk på kveldstid og i helger. Det er ekstra kjekt at så mange satte av tid på fritiden for å være med, sier de.

Kurset er lagt opp med både teori og praktiske øvelser, samt refleksjoner og dialog. Når man arbeider med egne erfaringer og opplevelser, er det viktig at hver enkelt selv bestemmer hva og hvor mye man vil dele med andre.

- Ingen skal føle seg presset til å fortelle om egne opplevelser eller følelser. Men det skal være trygt for dem som har lyst å fortelle, understreker Vaaland og Jahnsen.

Mellom samlingene fikk deltagerne øvelser de skulle trene på til neste gang, og de som ønsket det, ble fulgt opp over telefon.

CARE for teachers er et forskningsbasert program for profesjonell utvikling av lærere. Kurset i Stavanger ble gjennomført som et resultat av Læringsmiljøsenterets samarbeid med Pennsylvania State University.

Tekst: Karoline Reilstad


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no