Streamet Temadag


Årets Temadag om Universell Utforming som ble arrangert på campus 24. oktober ble selvsagt streamet.

Temaet for dagen var Ta Grep. Professor Arne Krokan fra NTNU, Ph.D. Kjersti Taraldsen (SUS) og Førsteamanuensis Dag Husebø (UiS), holdt alle veldig gode foredrag som du kan se og høre i sin helhet ved å følge lenken under. God fornøyelse! https://mediasite.uis.no/Mediasite/Catalog/catalogs/temadag-om-universell-utforming-2014

 

 


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (25.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol