Peder Sather-senteret lyser ut midler til forskningssamarbeid med UC Berkeley


Peder Sather Center ved University of California, Berkeley lyser nå midler for å styrke samarbeidet mellom UC Berkeley og de norske konsortiumsmedlemmene i senteret. Søknadsfrist 2. mars. 2015

Peder Sather senteret lyser ut midler til forskningssamarbeid med University of Calefornia, Berkeley.

Midlene skal benyttes til å etablere forskningssamarbeid mellom norske universiteter med forskere ved UC Berkeley. Fristen for å søke er 1. mars 2015.

Man kan søke om 65-165.000 kr over ett år til aktiviteter som for eksempel workshops, mini-konferanser, virtuell akademisk utveksling, student utveksling (ph.d eller postdoktorer), forskningsopphold, eksplorerende studier, pilotstudier eller andre forskningsaktiviteter som datainnhenting eller analyse.

Samarbeidsavtale underskrevet både av norsk og amerikansk partner skal vedlegges søknaden. Leder for samarbeid ved UC Berkeley inneha tittelen Assistant Professor, Associate Professor eller Professor. Leder for samarbeid ved norsk institusjon må ha tittel postdoktor, førsteamanuensis eller professor.

Vurdering av søknadene:

Vitenskapelig kvalitet (merit) vil være hovedkriteriet for evalueringen av søknadene. I tillegg vil potensial, gjennomførbarhet og impact bli vurdert.

Viktige tidspunkt:

• 1. Desember 2014 – Søknadsskjema er tilgjengelig på nett.

• 2. Mars 2015 – Tidsfrist for søknad.

• 15. Juni 2015 – Annonsering av innvilgete søknader.

• 1. Juli 1 2015 - 30. Juni 2016 – Tildelte midler tilgjengelig for bruk.

 

Les hele utlysningsteksten her.

Ta kontakt Vibeke Hervik Bull i Forsknings- og innovasjonsavdelingen dersom du planlegger en søknad.

Les mer om Peder Sather Center for Advanced Studies her


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (24.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol