Endringer i Forkningsrådets SFF-utlysning i 2015


Ny utlysning av sentre for fremragende forskning – SFF – er planlagt senhøsten 2015. Forskningsrådet har justert måten søknadene vil bli vurdert på i første trinn i søknadsbehandlingen. Også målene for SFF-ordningen er oppdatert.

De nye sentrene skal starte opp i løpet av 2017 og vil avløse de åtte sentrene i SFF II som avsluttes i 2017. Søknadsbehandlingen vil som tidligere foregå i to trinn.

Justert søknadsbehandling i første trinn

Modellen for søknadsbehandling i første trinn er justert. Tre internasjonale fagkomiteer, som består av toppforskere med forskningsledererfaring, velger ut hvilke søknader som går til trinn to.

I tidligere SFF-utlysninger har tre utenlandske fageksperter utarbeidet en uttalelse for hver av skissene, hvorpå tre fagkomiteer har plukket ut søknader til trinn to basert på ekspertuttalelsene. Den nye ordningen skal sikre en balanse mellom oversikt og faglig forankring i vurderingen.

De tre komiteene er innrettet på samme måte som tidligere utlysninger, og dekker henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap, medisin og biologi og matematikk, naturvitenskap og teknologi. Tverrfaglige søknader leses først av medlemmer i en komité, og de vurderer om søknaden skal diskuteres i egne tverrfaglige møter med medlemmer fra andre komiteer.

I første trinn skal den bærende ideen for forskningen ved senteret beskrives på fem sider. Først i trinn to skal søknaden inneholde en fullstendig beskrivelse av senteret på maksimalt 15 sider. Dette skiller seg fra tidligere utlysninger, hvor første trinn av søknaden vært mer omfattende, med fullstendig beskrivelse av prosjektet på 15 sider.

I andre trinn av søknadsevalueringen vil internasjonale fageksperter med spisskompetanse vurdere hver søknad.

Oppdaterte målformuleringer

SFF-ordningen er Forskningsrådets mest prestisjefylte virkemiddel for å fremme høy kvalitet i norsk forskning. De oppdaterte målformuleringene prøver i større grad enn tidligere å legge vekt på at forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensiale for banebrytende resultater:

  • Forskningsresultatene fra et SFF skal ha potensial for å flytte den internasjonale forskningsfronten.
  • Et SFF kjennetegnes av nyskapende og ambisiøse ideer med stort potensial for banebrytende resultater. Senteret arbeider med komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor- eller på tvers av fagområder er viktig for å nå målene.

Vurdering av senterleder og fagledere

Senterlederens og faglederens kvalifikasjoner vil også bli tillagt større vekt enn tidligere, og  CV-en fra senterleder skal legge vekt på de ti viktigste publikasjonene fra de siste ti årene. Dette tilsvarer en "Ten-year track record" i søknader til det europeiske forskningsrådet ERC. Senterleders viktigste internasjonale resultater blir dermed tillagt vekt. I tillegg vurderes senterleders erfaring fra forskningsledelse.

Det skal også legges vekt på den viktigste vitenskapelige produksjonen til faglederne ved senteret. Erfaring viser at sentre med flere enn en sterk, visjonær forsker fungerer godt. Men alle faglederne behøver ikke å ha tung erfaring. De kan også være yngre forskere med stort potensial.

Ta kontakt med rådgiver Vibeke Hervik Bull (51833071) i forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) for mer informasjon eller hvis en søknad er under planlegging.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (24.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol