Lær mer om Erasmus+ ansatt- og lærerutveksling 9. desember


Alle ansatte ved UiS har unike muligheter til å gjennomføre et opphold i utlandet gjennom Erasmusprogrammet. Fra og med 2015 vil også andre land utenfor Europa være aktuelle. Møt opp 9. desember og lær mer om hvordan du kan være med og skape et internasjonalt miljø ved UiS!

Husk infomøtet idag tirsdag 9. desember kl. 12.15-14.00!

Ansattutveksling har blitt både en populær og effektiv måte å bygge nettverk og bidra til utvikling av UiS som et internasjonalt lærested. Det er mulig å enten reise på undervisningsoppdrag hos en samarbeidspartner, eller reise for å lære selv gjennom hospitering, studiebesøk, kursdeltakelse eller lignende aktiviteter. ECIU og andre universitetsnettverk vektlegger også administrativ ansattutveksling for egen kompetanseheving.

Noe mange ikke vet om, er at Erasmus+ stipend for lærerutveksling også kan brukes til å invitere gjesteforelesere fra europeiske bedrifter/organisasjoner o.l. til undervisning i egne studieprogram.

Informasjonsmøte 9. desember
Lyst til å vite mer? Internasjonalt kontor arrangerer et informasjonsmøte den 9. desember om Erasmusprogrammets tilbud innen ansatt- og lærerutveksling. Vi vil både fortelle hva du kan bruke Erasmusstipender til, og gi en oversikt over de nye mulighetene som ligger i samarbeid med land utenfor Europa.

Fra og med 2015 kan man benytte stipendene til reiser til/fra høyere utdanningsinstitusjoner i en lang rekke land utenfor Europa. Dette vil vi orientere om nærmere i møtet.

Tid: Tirsdag 9. desember kl. 12.15-14.00
Sted: AR-hus, G-101

Foreløpig program:

12:15-13:00: Opphold i Europa (programland)
13:00-13:45: Opphold utenfor Europa (partnerland)
13:45-14:00: Oppsummering og spørsmål

Kaffe/te og frukt serveres.


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol