Innspill til Stjernø-utvalget


Alle, inkludert institutter, sentrene og fakultetene, oppfordres til å komme med innspill til Stjernø-utvalget innen 19. mars.

Det er etablert en gruppe hos universitetsdirektøren som vil utarbeide et høringsforslag for behandling på styremøte 10. april. Innspill sendes anne.selnes@uis.no.

Mer informasjon om viktige tidsfrister finner du på ansattnettet. Her kan du også lese Stjernø-utvalgets innstilling og nyhets- og Univers-artikler om utvalget.

Sist oppdatert av (28.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol