Opprykk til professor – Helge Hodne


Helge Hodne (63) er tildelt personlig opprykk til professor i bore- og brønnteknologi. Hodne har sin doktorgrad fra UiS og ble ansatt som amanuensis i 1992, har siden arbeidet som førsteamanuensis fra 2007, ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi.

Hodne har bygget opp brønnsementerings laboratorium for forskning på bore- og brønnvæske relaterte problemstillinger og har bl.a. arbeidet med predikering av sedimentering av partikler i borevæsker, som er en stor utfordring spesielt for oljebaserte borevæsker. Dette arbeidet har bl.a. utviklet 3 patenter i samarbeid med Statoil.
 


Sist oppdatert av Gayane Grigoryan Norheim (20.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol