Studiebarometeret 2014


Årets nasjonale studentundersøkelse, Studiebarometeret, er nå avsluttet. Vel 30 % av studentene på 2. og 5. studieår ved UiS deltok i undersøkelsen. Dette er vesentlig høyere deltakelsen enn i fjor, og det er positivt. På nasjonalt nivå var deltakelsen i underkant av 42 %, og dette må være målsettingen for UiS i neste års undersøkelse.

NOKUT gjennomfører Studiebarometeret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det er Utdanningsavdelingen og Strategi- og kommunikasjonsavdelingen som har hatt ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen her ved UiS.

Både NOKUT og Kunnskapsdepartementet legger stor vekt på resultatene fra denne undersøkelsen i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten i høyere utdanning. Norsk Studentorganisasjon betrakter denne undersøkelsen som studentenes viktigste talerør for å si sin mening om opplevd studiekvalitet og læringsmiljø.

- Da vi deltok i Studiebarometeret i 2013, klarte vi ikke å mobilisere studentene. Med en svarprosent på 17 var UiS den institusjonen med lavest deltakelse. Vi er derfor godt fornøyd med UiS-studentenes oppslutning om årets undersøkelse, takket være studentene, men også god innsats fra fakulteter, institutter og faglærere. Denne studentundersøkelsen vil komme årlig og vi håper jo på enda høyere deltakelse neste år, sier rådgiver Marit Cecilie Farsund, ansvarlig for gjennomføring av Studiebarometeret ved UiS.

UiS laget en intern konkurranse for å få opp svarprosenten: To studenter ved det fakultetet med høyest svarprosent kunne vinne hvert sitt Kindle lesebrett. Studentenes deltakelse per fakultet så slik ut:

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: 30 %
Humanistisk fakultet: 25 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 32 %

Vi gratulerer SV-fakultetet med seieren i fakultetskonkurransen, og Erlin Nina, masterstudent på sosialfag, og Lars Gjessing, bachelorstudent på hotelledelse, med nytt Kindle lesebrett!

Resultatene fra undersøkelsen kommer 2. februar 2015. Utdanningsavdelingen vil følge opp med mer informasjon når resultatene fra Studiebarometeret foreligger.

 

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (18.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Lars Gjessing og Erlin Nina deltok i Studiebarometeret og vant Kindle lesebrett
Lars Gjessing og Erlin Nina deltok i Studiebarometeret og vant Kindle lesebrett.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no