Informasjon om viktige frister ved overgang til nytt sak- og arkivsystem Public 360


Public 360 representerer neste generasjons arkivsystem som vil gjøre saksbehandling betraktelig enklere, ikke minst for brukere som ikke jobber daglig med elektronisk saksbehandling. Public360 settes i produksjon fra tirsdag 06.01.2015, overgangen skjer i samarbeid med Uninett og rundt 38 andre UH- institusjoner i Norge.

Kvalitetssikring -  Frist for ryddearbeid i Ephorte er satt til 17.11.2014. Det forventes at saksbehandler og enhet har ryddet i sine saker frem til denne dato. Prioritert liste over hva som skal ryddes ble sendt til alle saksbehandlere den 16.10.2014

Stenging - Ephorte stenges for saksbehandler den 15.12.2014. Frem til dette er det mulig å registrere og saksbehandle saker, men alt må være ferdigstilt til denne dato. Saker som kommer inn eller pågår på dette tidspunkt lagres på lokalt filområde eller på papir.  Disse legges inn i nytt system ved oppstart. Dokumentsenteret vil være behjelpelig med dette.

Oppstart - Nytt system settes i produksjon fra tirsdag 06.01.2015 

Tilgang til Public 360 - Epost om hvordan du lett gjør Public360 tilgjengelig på din datamaskin vil bli sendt ut ved produksjonsdato. 

Tilgang til saker i Ephorte - Alle brukere vil ha lesetilgang i Ephorte inntil alle saker er overført til historisk database i Public 360. Ephorte vil være tilgjengelig med vanlig innlogging.  Historisk database i Public 360 vil bli permanent tilgjengelig for alle brukere av Public 360 og vil ha egen innlogging.

For mer informasjon om nytt sak- / arkivsystem klikk her

Ved spørsmål tilknyttet overgang til Public360 kan man henvende seg til dokumentsenteret:

Epost: dokumentsenteret@uis.no eller 51 83 27 30

 


Sist oppdatert av Enis Laja (12.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol