Marianne Nitter ny forskningsleder på AM


Marianne Nitter er oppnevnt som forskningsleder ved Arkeologisk museum.

Marianne Nitter tiltrådte som forskningsleder ved Arkeologisk museum 1. november 2014.

Hun har jobbet på Arkeologisk museum siden 1993, og har tidligere blant annet vært forskningssjef ved museet. Nitter har en doktorgrad i klimatologi fra Universitetet i Bergen, og har publisert en rekke artikler.

- Jeg har jobbet en måned nå, og det er både spennende og interessant. Jeg gleder meg til de videre utfordringene, sier Nitter.

Forskningsstrategisk plan
Arkeologisk museum har per i dag 18 ansatte i vitenskapelige stillinger innenfor arkeologi, botanikk, klimatologi, osteologi, kvartærgeologi, historie, etnologi og konservering.
En av de store oppgavene Marianne Nitter nå tar fatt på, er å utarbeide en forskningsstrategisk plan for Arkeologisk museum, da den nåværende planen går ut ved årsskifte.

- Vi har mange ansatte ved museet som går av med pensjon i løpet av få år. I dette bildet er det viktig å ha en forskningsstrategisk plan på plass, som viser retningen som museet og UiS ønsker å prioritere å videreutvikle etter, sier Nitter.

- Vi må kanskje tørre å spisse litt mer. Vi skal være en spydspiss innenfor arkeologisk og museal forskning og må da tørre å velge vekk noe. En slik plan vil være et veldig viktig styringsdokument, poengterer forskningslederen.  Hun understreker at arbeidet med en strategisk plan for forskning blir en prosess hvor alle de ansatte involveres.

Fast PhD-stilling
Nitter er svært fornøyd med at museet nå er bitt tildelt en øremerket rekrutteringsstilling fra KD. Rekrutteringsstillingen museet har hatt til nå har vært finansiert av ubenyttete midler, akkumulert over tid.
- Dette betyr større forutsigbarhet for oss, sier Nitter, og legger til at hun ønsker å jobbe med å bygge opp et veiledningsmiljø for doktorgradsstipendiater på museet.

Nitter er ansatt i en 50% stilling som forskningsleder, og stillingsbeskrivelsen er den samme som prodekan for forskning på de andre fakultetene ved UiS.
 

 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (03.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Marianne Nitter.
Marianne Nitter, forskningsleder ved Arkeologisk museum.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no