Forsknings- og innovasjonsavdelingen søker etter rådgiver til EU-fagenheten


Vår medarbeider Claudia Morsut forlater forsknings- og innovasjonsavdelingen for å gå over i en forskerstilling ved universitetet, derfor søker vi etter ny rådgiver til EU-fagenheten i avdelingen. EU-fagenhet er et felles prosjekt med Universitetet i Stavanger, IRIS (International Research Institute of Stavanger), Høgskolen Stord-Haugesund, Stavanger Universitetssjukehus – Helse Stavanger, Polytec og Misjonshøgskolen som eiere.

Den som ansettes skal primært jobbe med utlysninger knyttet opp til EU sine forskningsprogrammer (Horizont 2020 og andre), men andre offentlige finansieringskilder kan også bli aktuelle. De seks eierne representerer en stor faglig bredde og det forventes å samarbeide tett med både fagfolk og administrasjon hos alle eiere av EU-enheten. Å få tilslag i EU sine forskningsprogrammer er høyt prioritert hos alle eiere.

Les hele utlysningsteksten

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsdirektør Troels Jacobsen,
tlf 51 83 30 63, epost troels.jacobsen.@uis.no.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (06.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no