Åpner for fusjon med HSH


Universitetsstyret vedtok i ettermiddag at UiS vil drøfte fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund. UiS skal også inngå drøftelser med IRIS om nærere samarbeid.

Et flertall på åtte av ti styremedlemmer vedtok følgende fire punkter:

  1. Styret ser fram til drøftelser med IRIS om mer forpliktende samarbeid og vil holde departementet orientert om denne saken.
  2. Styret er åpent for å drøfte fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund, men ønsker å få bedre innsyn i rammevilkårene før UiS innleder eventuelle forhandlinger.
  3. Styret slutter seg til utkast til brev til KD som er lagt fram med de endringer som kom fram i møtet.
  4. Styret ber om at funksjonstiden for styret forlenges til 31. desember 2015.

I tråd med innstillingen
Dette var i tråd med universitetsdirektørens innstilling, med ett unntak.

I punkt 2 sto det opprinnelig "vurdere" fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund. Etter innspill fra styremedlem Bjørn Kvalsvik Nicolaysen ble dette endret til "drøfte". 

Alternativt forslag
Et mindretall på to styremedlemmer stemte for et alternativt forslag framsatt av Fredrik Skår, som representerer de administrativt ansatte ved UiS. Dette forslaget lød som følger:

  1. UiS ønsker å videreutvikle seg innenfor eksisterende organisatoriske rammer.
  2. Styret ser fram til drøftelser med IRIS om mer forpliktende samarbeid og vil holde departementet orientert om denne saken. 

Direktørens punkt 3 og 4 var uforandret. 

Les innstillingen på våre styresider


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (27.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde fra styremøtet 27.10.14
Bilde fra styremøtet i ettermiddag.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no