Siste frist for rapportering av tidstyver


I august ble det sendt ut oppfordring til alle ansatte om å melde inn såkalte tidstyver, eksempelvis uhensiktsmessige rapporteringskrav, regelverk, rutiner etc. Dette ble gjort som ledd i oppfølgingen av regjeringens fokus på fjerning av tidstyver i forvaltningen. Den opprinnelige fristen var knapp, men ble senere utvidet til 31. oktober for interne tidstyver.

Ved den opprinnelige fristens utløp var det meldt inn i alt 29 tidstyver, hvorav 16 interne og 13 eksterne. UiS rapporterte inn alle de eksterne tidstyvene til Kunnskapsdepartementet i begynnelsen av september. Etter at fristen for rapportering av interne tidstyver ble utvidet, er det meldt inn ytterligere 8 tidstyver.

Klikk på lenken nedenfor for å se hvilke tidstyver som er rapportert inn, og for å rapportere flere tidstyver innen fristen 31. oktober:

http://intern.tidstyv.difi.no

Innrapporterte tidstyver vil i neste omgang bli gjenstand for behandling internt med sikte på å eliminere og/eller redusere tidstyver som representerer en reell sløsing med tid i organisasjonen.


Sist oppdatert av Tore Bjørn Hatleskog (27.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no