Siste frist for rapportering av tidstyver


I august ble det sendt ut oppfordring til alle ansatte om å melde inn såkalte tidstyver, eksempelvis uhensiktsmessige rapporteringskrav, regelverk, rutiner etc. Dette ble gjort som ledd i oppfølgingen av regjeringens fokus på fjerning av tidstyver i forvaltningen. Den opprinnelige fristen var knapp, men ble senere utvidet til 31. oktober for interne tidstyver.

Ved den opprinnelige fristens utløp var det meldt inn i alt 29 tidstyver, hvorav 16 interne og 13 eksterne. UiS rapporterte inn alle de eksterne tidstyvene til Kunnskapsdepartementet i begynnelsen av september. Etter at fristen for rapportering av interne tidstyver ble utvidet, er det meldt inn ytterligere 8 tidstyver.

Klikk på lenken nedenfor for å se hvilke tidstyver som er rapportert inn, og for å rapportere flere tidstyver innen fristen 31. oktober:

http://intern.tidstyv.difi.no

Innrapporterte tidstyver vil i neste omgang bli gjenstand for behandling internt med sikte på å eliminere og/eller redusere tidstyver som representerer en reell sløsing med tid i organisasjonen.


Sist oppdatert av Tore Bjørn Hatleskog (27.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol