Nytt elektronisk rekrutteringssystem


UiS tar i løpet av de nærmeste ukene i bruk nytt elektronisk rekrutteringsverktøy fra Jobbnorge. Systemet fra Jobbnorge ble valgt i konkurranse med flere andre leverandører.

Anbudskonkurransen er gjennomført i et samarbeid mellom Uninett og UH-sektoren, og betyr at alle institusjonene som har vært med på anskaffelsen nå vil få tilbud om å gjøre avrop på avtalen som i disse dager inngås mellom Uninett og Jobbnorge. UiS vil være blant de aller første institusjonene til å ta i bruk den nye løsningen.


Jobbnorge er en kvalitetsleverandør og hadde den totalt sett beste løsningen for UH-sektoren. Løsningen fra Jobbnorge vil bidra til en profesjonalisering og effektivisering av rekrutteringsprosessen ved UiS, fra utlysning til ansettelse. For jobbsøkerne vil implementeringen av det nye systemet forenkle søknadsprosessen og forbedre brukeropplevelsen markant.


Les mer om rekrutteringsløsningen fra Jobbnorge på følgende lenke:


http://www.jobbnorge.no/jobbadmin


Systemet vil bli brukt av både HR-medarbeidere, ledere, medlemmer i ansettelsesråd/-utvalg og medlemmer av bedømmelseskomiteer.


Kursing av HR-medarbeiderne starter allerede primo november. Vi kommer tilbake med mer informasjon om opplæring og oppstart så snart endelig plan for implementeringen foreligger.
 


Sist oppdatert av Tore Bjørn Hatleskog (27.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no