Viktig melding til faglig og administrativ ledelse ved fakultetene.


Fakultetsledelsen er blitt bedt om å informere om undersøkelsen "Studiebarometeret" til instituttledere og fagansatte. Det er svært viktig at denne informasjonen blir videreformidlet til instituttledere og faglærere. Faglærere må oppmuntre og motivere studentene til å delta, gjerne ved å sette av litt tid (10 minutter) av forelesning for at studentene kan delta.

Undersøkelsen er nå i gang!

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 14. oktober til samtlige studenter på 2. og 5. årstrinn. Tirsdag 21.oktober ble den sendt ut igjen (første purring) til studenter som ennå ikke har svart.

Hvordan ligger vi an?

Pr 21. oktober er UiS-studentenes deltakelse 18%, landsgjennomsnittet er 23,5%. Resultatene for UiS er lavere enn vi hadde forventet. Via en lenke fra NOKUT, følger Utdanningsavdelingen studentenes oppslutning program for program. Denne oversikten viser at deltakelsen er spredt relativt tynt utover programmene.

Studieprogrammer med få studenter, har %-vis høyere oppslutning enn de større programmene. Det kan synes som at faglærerne må få en påminning om at undersøkelsen nå er i gang, og at det settes av tid i forelesningene slik at studentene kan svare på spørreundersøkelsen.

 

Vennlig hilsen

Marit Boyesen


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (23.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol