Erasmus+ infodag om prosjekter innen kapasitetsbygging


For første gang kan norske institusjoner delta i Erasmus+ kapasitetsbyggingsaktiviteter rettet mot alle verdens ikke-industrialiserte regioner. Det totale budsjettet er på 114 millioner euro (ca. 940 millioner kroner).

Kapasitetsbyggingsprosjekter er multilaterale partnerskap som støtter modernisering, reform og internasjonalisering i universitets‐ og høyskolesektoren. Prosjektene er koordinert av institusjoner i sektoren, men kan også involvere ikke‐akademiske partnere for å styrke forbindelsen til samfunns og næringsliv.

Eksempler på prosjektaktiviteter inkluderer fellesmoduler, studieplanutvikling, fellesprogram, modernisering av støttestrukturer (bibliotek, internasjonalt kontor, kvalitetssikring, karriererådgiving etc), praksisprogram, innovasjonssenter og initiativ til livslang læring.

Erasmus+ kapasitetsbyggingsprogrammet dekker regioner som er strategisk viktig for Norge, som India, Kina, Brasil og Sør‐Afrika. Også viktige samarbeidsland i norsk bistand som Nepal, Myanmar, Nicaragua og Afghanistan deltar i Erasmus+. Maksimal prosjektstøtte er 1 million euro, ca. 8,2 millioner kroner.

Utlysningen for Erasmus+ og programguiden er tilgjengelig i linken under. Søknadsfristen er 10. februar 2015. Informasjon om kapasitetsbygging for høyere utdanning er tilgjengelig i Erasmus+ Programme Guide (engelsk), side 145, og i Annex I, side 249.

Formål
Formålet med informasjonsdagen er å gjøre publikum oppmerksom på generell informasjon om bakgrunnen for de tilgjengelige midlene, resultatet av EU-støtte i ett av de aktuelle landene (Ukraina), grunner til å gå inn i et kapasitetsbyggingsprosjekt fra et institusjonsperspektiv, samt kommentarer om norske erfaringer i kapasitetsbygging.

Målgruppe
Primærmålgruppen er akademisk ansatte med kontakter i de relevante regionene som er interessert i å utvide sine partnerskap og styrke sitt europeiske nettverk. Arrangementet er også åpent for andre som er interessert i kapasitetsbygging gjennom Erasmus+.

PROGRAM

Tid og sted
Arrangementet finner sted tirsdag 18. november 2014 på Park Inn Oslo Airport.

Frist for å melde seg på er 10. november 2014.

Påmelding her


Sist oppdatert av Trym Holbek (22.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus pluss logo EU flagg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no