Erasmus+ infodag om prosjekter innen kapasitetsbygging


For første gang kan norske institusjoner delta i Erasmus+ kapasitetsbyggingsaktiviteter rettet mot alle verdens ikke-industrialiserte regioner. Det totale budsjettet er på 114 millioner euro (ca. 940 millioner kroner).

Kapasitetsbyggingsprosjekter er multilaterale partnerskap som støtter modernisering, reform og internasjonalisering i universitets‐ og høyskolesektoren. Prosjektene er koordinert av institusjoner i sektoren, men kan også involvere ikke‐akademiske partnere for å styrke forbindelsen til samfunns og næringsliv.

Eksempler på prosjektaktiviteter inkluderer fellesmoduler, studieplanutvikling, fellesprogram, modernisering av støttestrukturer (bibliotek, internasjonalt kontor, kvalitetssikring, karriererådgiving etc), praksisprogram, innovasjonssenter og initiativ til livslang læring.

Erasmus+ kapasitetsbyggingsprogrammet dekker regioner som er strategisk viktig for Norge, som India, Kina, Brasil og Sør‐Afrika. Også viktige samarbeidsland i norsk bistand som Nepal, Myanmar, Nicaragua og Afghanistan deltar i Erasmus+. Maksimal prosjektstøtte er 1 million euro, ca. 8,2 millioner kroner.

Utlysningen for Erasmus+ og programguiden er tilgjengelig i linken under. Søknadsfristen er 10. februar 2015. Informasjon om kapasitetsbygging for høyere utdanning er tilgjengelig i Erasmus+ Programme Guide (engelsk), side 145, og i Annex I, side 249.

Formål
Formålet med informasjonsdagen er å gjøre publikum oppmerksom på generell informasjon om bakgrunnen for de tilgjengelige midlene, resultatet av EU-støtte i ett av de aktuelle landene (Ukraina), grunner til å gå inn i et kapasitetsbyggingsprosjekt fra et institusjonsperspektiv, samt kommentarer om norske erfaringer i kapasitetsbygging.

Målgruppe
Primærmålgruppen er akademisk ansatte med kontakter i de relevante regionene som er interessert i å utvide sine partnerskap og styrke sitt europeiske nettverk. Arrangementet er også åpent for andre som er interessert i kapasitetsbygging gjennom Erasmus+.

PROGRAM

Tid og sted
Arrangementet finner sted tirsdag 18. november 2014 på Park Inn Oslo Airport.

Frist for å melde seg på er 10. november 2014.

Påmelding her


Sist oppdatert av Trym Holbek (22.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol