Åpent møte om strukturprosessen - vil du vite mer?


Vi minner om allmøte om strukturprosessen i høyere utdanning tirsdag 21. oktober. Her er lenker til bakgrunnsinformasjon for dem som vil lese seg opp.

Tirsdag 21. oktober klokken 1215 blir det åpent møte i auditorium A1, Kjell Arholms hus.

Rektor Marit Boyesen og direktør John B. Møst vil gjøre rede for prosessen så langt.

De vil også orientere om andre prosesser i sektoren som regjeringen har satt i gang, og som pågår parallelt. Deretter blir det tid til spørsmål og diskusjoner. 

Her er noen nyttige lenker til bakgrunnsinformasjon:

Oppdragsbrevet fra KD om strukturprosessen (pdf)

UiS' tilbakemelding (pdf)

Oppfølgingsbrev fra statsråden etter dialogmøtene (pdf)

KDs pressemelding om langtidsplanen for forskning (URL)

Pressemelding fra KD om statsbudsjettet (URL)

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (16.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol