Midler til workshops i humaniora og samfunnsvitenskap


Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) utlyser midler til workshops for 2008-2009. Søknadsfrist er 16. april 2008.

NOS-HS vil støtte om lag 10 serier á 2-4 eksplorative workshops som arrangeres i Norden i 2008 og 2009. Hensikten er å fremme utviklingen av nye og innovative forskningsområder innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

En serie av eksplorative workshops består av 2 - 4 separate workshops, som er konsentrert omkring et spesifikt faglig tema. Hver workshop varer gjerne i en til to dager.

Les mer om midler til workshops på nettsiden til NOS-HS


Sist oppdatert av Silje Stangeland (20.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol