Fortsatt fin utvikling i internasjonal forskermobilitet


Frist for å registrere internasjonal mobilitet for 2007 var 15. februar. Ved fristens utløp var det registrert til sammen 134 forskere som var involvert i internasjonal mobilitet ved UiS, slik dette er definert i Database for høyere utdanning (DBH).

Hovedtall for 2007 og de tre foregående år er:

År Totalt Hvorav utreisende Hvorav kvinner Stipdendiater/
postdoktorer
Hvorav kvinner
2007 134 97 51 19 12
2006 115 76 45 7 2
2005 91 71 40 5 3
2004 84 60 29 0 0

Tallene viser en fin utvikling på alle områder. Imidlertid er det grunn til å tro at en del av økningen skyldes økt rapportering snarere enn økt mobilitet. Samtidig er det tegn som tyder på at det fortsatt er en betydelig underrapportering av internasjonal forskermobilitet.

Igjen er det SV-fakultetet som kan fremvise de høyeste mobilitetstallene, tett fulgt av HF-fakultetet. Som tidligere år er Institutt for helsefag det instituttet med den høyeste rapporterte mobiliteten.

Tall for hele UH-sektoren finnes herSist oppdatert av Silje Stangeland (21.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol