Åpent møte om strukturprosessen


Rektor og direktør inviterer alle ansatte til åpent informasjonsmøte om arbeidet med strukturprosessen i høyere utdanning.

Møtet blir arrangert tirsdag 21. oktober kl. 12:15 (stolpetimene) i auditorium A1 i Kjell Arholms hus. 

Det blir orientering om de ulike initiativ Kunnskapsdepartementet har tatt med hensyn til strukturarbeid, virksomhet og økonomi, samt om hvor vi står 10 dager før vi skal sende inn vår endelige tilbakemelding til KD.

Med vennlig hilsen
John B. Møst


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (07.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol