UiS har inngått rammeavtale med Conventor AS


UiS har inngått en treårig rammeavtale med Conventor AS på kongresstjenester. Avtalen omfatter kongresser arrangert både på campus og andre steder. Estimert antall deltakere for kongressene er 50-300. Avtalen skal gjelde fra 1. oktober 2014.

Avtalen gjelder administrasjon av følgende tjenester:

Basis pakke A: delegatadministrasjon, administrasjon/bestilling av: hotellrom, reise, renhold, skilting, mat/drikke, pakking av konferansemapper, utlysning på eksterne nettsider, promotering av kongressen i samarbeid med UiS, økonomioppfølging unntatt administrasjon av sponsorinntekter.

Medium pakke B: A + administrasjon/bestilling av: turer/sightseeing, underholdning, leie/rigging av lyd/lys og stoler/bord, bestilling av videoopptak, håndtering av give-aways, håndtering/vasking av maillister, administrasjon av sponsorinntekter, publisering unntatt call for papers

Stor pakke C: A+ B+ call for papers. 

UiS har tidligere hatt en tilsvarende avtale med Stavanger Forum. Kontrakter som allerede er tildelt Stavanger Forum skal gjennomføres av den tidligere leverandøren som forutsatt. Når det gjelder nye kongresser skal det gjøres avtale med Conventor AS og ikke Stavanger Forum.

Den nye avtalen og tilbudet er arkivert i ePhorte med saksnummer: 2014/2312

 Kontaktperson hos Conventor AS er:

 Laura Koski, Prosjektleder PCO

 Kontortelefonnr.: 51 52 90 99

 Mobiltelefonnr.: 45 68 84 32

 E-post: laura@conventor.no

 Kontaktperson hos UiS:

 Arnljot Corneliussen, Avdelingsdirektør

 Kontortelefonnr.: 51 83 27 11

 Mobiltelefonnr.: 90 105 205

 E-Post: arnljot.corneliussen@uis.no

En oversikt over UiS avtaler finnes her.

Link til konferanser/kongresser UiS finnes her.

Link til Conventors hjemmeside finnes her.


Sist oppdatert av Kjartan Lindland (02.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol