Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) har flyttet til Hagbard Line hus.


Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) tilbyr administrative tjenester og virkemidler for å fremme universitetets strategiske mål for forskning, innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. FIA bidrar til kvalitetssikring av forskning gjennom tett samarbeid med andre enheter ved UiS og med regionale utviklingsaktører. Velkommen til oss i nye lokaler i K-fløyen i Hagbard Line hus (HL).

Avdelingen jobber også tett med forskerne og bistår med informasjon om NFR- og EU program, utlysninger og prosjekttyper. I tillegg arrangerer vi kurs og seminar om søknadsskriving, prosjektutvikling og kommende utlysninger innen forskjellige tematiske felt. FIA kan også bistå i selve søknadsprosessen, med e-søknadsskjema, budsjett eller prosjektbeskrivelsen.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen består av:

I tillegg er spesialrådgiver Per Ramvi - K120 også tilknyttet avdelingen med spesialfelt innovasjon.

 

Les mer om forsknings- og innovasjon ved UiS på ansattsidene


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (01.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol