NARMA arrangerer tre kurs/workshops for forskningsadministrator


NARMA, Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, inviterer vil arrangere tre kurs/workshops høsten 2014. Ett vil fokusere på bibliometri, ett på prosjektøkonomi i Horisont 2020 og ett på kravet til impact i Horisont 2020.

NARMA-workshop: Strategisk bruk av bibliometri, 12.november 2014

Hva er bibliometri, Bibliometri for å definere søknaders x-faktor, Case øvelser og demonstrasjon.

Lenke til påmelding, begrenset antall plasser (maks 40)

 

Workshop om prosjektøkonomi i Horisont 2020, 07 november 2014

Kurset retter seg mot administrativt ansatte på FoU-institusjonene som jobber med økonomistyring i H2020-prosjekter, samarbeid mellom Forskningsrådet og NARMA.

Lenke til informasjon og påmelding, maks 150 deltagere

 

Workshop om Impact i Horisont 2020 (under planlegging)

Det settes strengere krav til å forklare forskningsprosjekters innvirkning på samfunn og utvikling, hvordan gjør vi det?

Informasjon om arrangementet og dato kommer på narma.no så snart det er klart.

Alle UHR-institusjonene er medlemmer i NARMA og alle ansatte ved disse institusjonene er NARMAs hovedmålgruppe. I tillegg kan ansatte ved andre FoU-institusjoner være med. Videresend gjerne informasjonen til din kollega og andre interesserte.
 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (30.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol