Søk økonomisk støtte til kompetanseheving


Ønsker dere økonomisk støtte til et prosjekt for å øke omfanget og kvaliteten på undervisningen - og handler det i tillegg om universell utforming? Da kan dere søke midler fra Universell.

Den nasjonale enheten "Universell" arbeider for universell utforming som faglig begrep i høyere utdanning. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet lyser de ut midler til økt kompetanse og økt omfang av undervisning om universell utforming i relevante studieprogram og emner på alle nivå i høyere utdanning.

Universitetet i Stavanger ønsker å øke fokuset på universell utforming, slik det også er formulert i vår strategi. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) har derfor utarbeidet en institusjonell Handlingplan for universell utforming som vil legges frem for styret i mars 2015. Regjeringen har satt som mål at Norge skal være universelt utformet i 2025. UiS ønsker å være i forkant i denne strategien for inkludering og utforming slik at ALLE studenter har like muligheter til utdanning – vi ønsker at UiS skal være kjent for universell utdanning!

I år har også Årets temadag om universell utforming et fokus rettet mot alle studenter og ansatte, se http://ansatt.uis.no/aktuelt/article89440-2955.html

Fagmiljøene oppfordres til å søke midler til prosjekter som stimulerer til aktiviteter (maks søkebeløp kr. 100.000,-) med fokus på universell utforming, eller prosjekter som fremmer kunnskapsutvikling (maks søkebeløp kr. 500.000,-) innen fagfeltet.


For spørsmål ta gjerne kontakt med Universell v/ leder Kjetil Knarlag, se www.universell.no/stoette/ for mer informasjon.

Søknadsfrist er 10.oktober 2014.
 


 

 

 


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (23.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol