Søk økonomisk støtte til kompetanseheving


Ønsker dere økonomisk støtte til et prosjekt for å øke omfanget og kvaliteten på undervisningen - og handler det i tillegg om universell utforming? Da kan dere søke midler fra Universell.

Den nasjonale enheten "Universell" arbeider for universell utforming som faglig begrep i høyere utdanning. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet lyser de ut midler til økt kompetanse og økt omfang av undervisning om universell utforming i relevante studieprogram og emner på alle nivå i høyere utdanning.

Universitetet i Stavanger ønsker å øke fokuset på universell utforming, slik det også er formulert i vår strategi. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) har derfor utarbeidet en institusjonell Handlingplan for universell utforming som vil legges frem for styret i mars 2015. Regjeringen har satt som mål at Norge skal være universelt utformet i 2025. UiS ønsker å være i forkant i denne strategien for inkludering og utforming slik at ALLE studenter har like muligheter til utdanning – vi ønsker at UiS skal være kjent for universell utdanning!

I år har også Årets temadag om universell utforming et fokus rettet mot alle studenter og ansatte, se http://ansatt.uis.no/aktuelt/article89440-2955.html

Fagmiljøene oppfordres til å søke midler til prosjekter som stimulerer til aktiviteter (maks søkebeløp kr. 100.000,-) med fokus på universell utforming, eller prosjekter som fremmer kunnskapsutvikling (maks søkebeløp kr. 500.000,-) innen fagfeltet.


For spørsmål ta gjerne kontakt med Universell v/ leder Kjetil Knarlag, se www.universell.no/stoette/ for mer informasjon.

Søknadsfrist er 10.oktober 2014.
 


 

 

 


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (23.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Universell
Universell
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no