Foredrag med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober 2014 gjennomføre en rekke aktiviteter som har til hensikt å styrke kunnskap og bevissthet om informasjonssikkerhet i samfunnet. Ved UiS holdes det foredrag 8. oktober.

Miniseminaret er et to timers program bestående av 2 x 45 minutters foredrag.

Foredrag nr. 1 har målgruppen ansatte og studenter. Foredraget tar for seg den enkeltes ansvar knyttet til informasjonssikkerhet både som privatperson og som ansatt. Det blir brukt en rekke eksempler som dekker alt fra sosiale medier, nettfiske, dataangrep og digital spionasje.

Foredrag nr. 2 har målgruppen ansatte innen IT og studenter som f.eks. studerer informatikk, eller informasjonssikkerhet. Foredraget er noe mer teknologisk rettet og detaljert. Det tar for seg ulike teknologiske sårbarheter som vi ser blir utnyttet i dag og vi kommer med råd om hvordan disse kan lukkes. Foredraget kan selvsagt være åpent for andre studenter også, men vil som sagt være noe mer teknologisk detaljert.

Dato: 8. oktober
Tid: kl. 10-12
Rom: AR V-101

Her er litt mer om de to foredragene.

Mennesket… Hackerens beste venn!
Et foredrag om hvordan den enkeltes holdning og adferd i det digitale rom skaper sårbarheter som utnyttes i stor skala til å begå digital spionasje, overvåkning, bedrageri, tyveri og hærverk.

Fagdirektør Roar Thon

Roar Thon er fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet hvor han arbeidet siden 2003. Han har en tjenestebakgrunn fra Forsvaret og Politiet.

Han har de siste årene arbeidet mye med menneskers bruk av teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i virksomheter og samfunnet. Han er en populær foredragsholder om ulike sikkerhetstema. Thon ble i 2013 tildelt ITAKT prisen for sitt arbeid med sikkerhet.

Hva gjør vi når det brenner i cyberspace?
Et foredrag om hvordan større sikkerhetshendelser håndteres av virksomheter og myndighetene. Foredraget går teknisk inn på en rekke av de utfordringene som virksomheter står ovenfor i sitt arbeid med å beskytte egen informasjon og nettverk.

Avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius er avdelingsdirektør i operativ avdeling i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han har en bred erfaring fra IT sikkerhetsarbeid i offentlig og privat sektor. Han kom til NSM fra stillingen som sikkerhetssjef i EVRY og har tidligere arbeidet innen shipping og oljeindustrien. Han har også arbeidet i Politiet og i Etterretningstjenesten. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og BI.


Sist oppdatert av Jon Bjelland (24.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no