Nytt elektronisk rekrutteringssystem


I løpet av høsten 2014 vil UiS ta i bruk et nytt elektronisk rekrutteringsverktøy ved ansettelser.

Rekruttering av ansatte er arbeidsintensive og krevende prosesser, der resultatet er helt avgjørende for realiseringen av UiS sine visjoner og målsettinger. For UiS er det derfor viktig at rekrutteringsprosessen kan gjennomføres mest mulig effektivt og med det best mulige resultatet, fra gjennomgang av utlysningstekst til ansettelse. For jobbsøkerne er det viktig at prosessen fra man søker en stilling og til ansettelse er gjort, fremstår som god og profesjonell – også for de søkerne som ikke får jobben. Hensikten med det nye systemet er nettopp å effektivisere og kvalitetssikre alle sider ved rekrutteringsprosessen.

Det nye rekrutteringssystemet vil bli brukt av både HR-medarbeidere, ledere, medlemmer i tilsettingsråd/-utvalg og medlemmer av bedømmelseskomiteer. Potensielt vil således systemet kunne få opp mot 150 brukere ved UiS. Det vil bli gitt opplæring til alle brukere, enten i regi av leverandøren eller internt.

Systemet blir anskaffet i samarbeid med Uninett, som har det innkjøpstekniske ansvaret, og UH-sektoren for øvrig. Anbudsprosessen er nå inne i en avsluttende fase. For UiS sin del vil implementeringen starte så snart leverandør er valgt og kontrakt underskrevet, trolig rundt 1. november.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon både i forkant av, og underveis i, innføringen.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no