Microsoft Office 2013


I september starter overgangen til Office 2013 for ansatte her på UiS. Ansatte kan allerede nå installere Office 2013 på sin UiS maskin, klikk for å lese mer. - This September employees at UiS will start the upgrade to Office 2013. You may start the installation today, more details follows in this article.

I september starter overgangen til Office 2013 for ansatte her på UiS. Vi starter med å tilgjengeliggjøre oppdateringen i Start-menyen på Windows 7, slik at våre ansatte kan oppdatere sin maskin ved å kjøre "UiS Client Upgrade" fra startmenyen (søk etter "UiS" i Startmenyen). Oppdateringen vil ta noe tid (fra 1,5 til 4 timer), så den bør ikke startes hvis du har behov for å benytte maskinen under oppdateringen. Office 2010 vil bli avinstallert, og deretter vil Office 2013 bli installert og oppdatert. Det beste tidspunktet å utføre dette på er når du drar fra jobb på ettermiddagen, eller før helgen. Da er du sikker på at alle programmene er ferdig oppdatert når du behøver å bruke maskinen. Denne oppdateringen kan våre ansatte kjøre fra i dag av.

 

Har du installert tillegg til Office eller spesialtilpasset programvare som må integreres med Office, anbefaler vi at du tar kontakt med IT via it-pilot@uis.no før du starter oppgraderingen, så kan vi bistå med å teste funksjonaliteten før du oppgraderer.

 

I begynnelsen av oktober vil vi starte utrullering på de resterende maskiner, og alle ansattmaskiner vil være ferdig oppdatert innen utgangen av oktober.

 

UiS IKT vil ha kurs og informasjonsmøter vedrørende Office 2013, informasjon vil komme på ansattsidene etter hvert som datoene blir fastsatt.

 

---

 

This September employees at UiS will start the upgrade to Office 2013. We have made the upgrade available through a link in the Start menu for Windows 7 called "UiS Client Upgrade" (search for "UiS" in your Start menu). The upgrade process will take some time (from 1,5 to 4 hours), so it should not be performed if you need to use the computer during the upgrade. Office 2010 will be uninstalled, then Office 2013 will be installed and updated. The best time to start this upgrade is when you leave work, or prior to the weekend. This will ensure that you have all applications in place when you need to use your computer. This update is available for our employees from today.

 

If you have add-ons or special software which needs integration with Office, we recommend that you contact IT at it-pilot@uis.no prior to starting your upgrade, we can assist you in testing the functionality of your software prior to the upgrade process.

 

At the start of October we will begin the mandatory upgrade, and all employee computers will be upgraded within the end of October.

 

UiS IKT will arrange courses and informational meetings regarding Office 2013, information will be made available on UiS employee pages when the dates are confirmed.


Sist oppdatert av Jan Tore Eielsen (12.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol