Faglitterært forfatterstipend 2014


Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for 2014. Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning.

Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde:

  • kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé
  • disposisjon
  • begrunnelse for behovet for læreboka
  • beskrivelse av målgruppa og faglig nivå
  • forfatters CV

Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling.

Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden.

Stipendet er på 150.000 kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt.

Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november 2014.

Send søknad.

Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2014.

Med vennlig hilsen
Cappelen Damm Akademisk


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (08.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol