Norske kunstnere sprer nysirkus til portugisiske barn


Ni norske kulturaktører har fått til sammen 6,7 millioner kroner i EØS- midler for å formidle kunst og kultur til barn i Portugal. Sammen med portugisiske kunstnere skal de norske kulturaktørene spre musikk, scenekunst og nysirkus. En av disse er førsteamanuensis i klassisk sang Bettina Smith som er ansatt ved Institutt for musikk og dans, med prosjektet "Write a Science Opera (WASO)".

Det portugisiske kulturutvekslingsprogrammet er rettet direkte mot barn og unge i Portugal. Det er til sammen fem prosjekter som har fått støtte. De skal gjennomføres i hver sin region i landet, som et samarbeid mellom norske og portugisiske kunstnere og en portugisisk skole. Hvert prosjekt er på omtrent 1,3 millioner kroner.

De norske kulturaktørene:
• Barrat Due (Oslo)
• Bergen Nasjonale Opera (Bergen)
• Cirkus Xanti (Oslo)
• Høgskolen Stord/ Haugesund (Stord/Haugesund)
• Jon Mihle (Vestfossen)
• Skien kulturskole (Skien)
• Teater Ibsen (Skien)
• Visjoner Teater (Oslo)
• Universitetet i Stavanger (Stavanger)

- Det kom inn 33 søknader, så konkurransen om å få midler var stor. Prosjektene som ble valgt har høy kvalitet og faller innenfor sjangrene musikk, scenekunst og nysirkus, sier seniorrådgiver Anne Benedicte Stigen i Kulturrådet.

Kulturrådet har ansvar for å tilrettelegge utvekslingsprogrammet innen kultur mellom Norge og Portugal, mens DG Artes (tilsvarende Kulturrådet i Portugal) forvalter programmet. Målet med programmet er å fremme større inkludering av barn og kulturengasjement blant barn.

Samarbeid med latviske kunstnere
I tillegg har åtte norske kulturaktører fått EØS- midler til samarbeidsprosjekter med Latvia. De får til sammen cirka 4,9 millioner kroner (600 000 euro). Prosjektene spenner over ulike kulturuttrykk som musikk og scenekunst, mens andre prosjekter handler om festival og kommunesamarbeid.

De norske kulturaktørene:
• Bergen Internasjonale Filmfestival (Bergen)
• Foreningen Isogaisa (Lenvik)
• Frogn kommune (Frogn)
• Insomnia (Tromsø)
• i/o-lab (Stavanger)
• Nesttun ungdomsstrykeorkester (Bergen)
• PIKSEL (Bergen)
• Siri og Snelle produksjoner (Stavanger)

Det latviske utvekslingsprogrammet innen kultur gir støtte til prosjekter innenfor musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film og sirkus. Alle samarbeidsprosjektene med Latvia og Portugal foregår nå og fram til 2016.

Kulturprosjekter for å fremme dialog og identitet
EØS- midlene er Norges, Islands og Liechtensteins bidrag til å redusere sosial og økonomisk ulikhet i Europa. Kulturprosjektene som støttes skal bidra til å fremme kulturell dialog og europeisk identitet. Kulturrådet samarbeider med kulturmyndigheter i Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania og Tsjekkia om de ulike utvekslingsprogrammer innen kultur.

Les mer om internasjonalt kultursamarbeid gjennom EØS-midlene
 


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (04.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol