Gjesteforelesning torsdag 2. oktober - om det å holde ut i arbeid med mennesker


Relasjonsarbeid er en konstituerende del av mange yrker, ikke minst innen helse og sosialsektoren, men også innen skole og utdanning. Det å etablere og opprettholde relasjon til andre mennesker kan være krevende og innebære en betydelig emosjonell investering.

Foredraget til professor Thomas Skovholt torsdag 2.oktober, med tittelen Hazards of Practice and Tips for Professional Resiliency, vil handle om hvordan å være utholdende i et relasjons intenst arbeid.

Thomas Skovholt er professor i educational psychology ved University of Minnesota. Han er utdannet psykolog og har i sin forskning en særlig interesse for hvordan forebygge utbrenthet hos profesjonelle i relasjons intense yrker. Skovholt har publisert internasjonalt anerkjente bøker om emnet.

Dato: Torsdag 2. oktober
Klokke: 0915-1045
Sted: KA hus, Auditorium 4

Arrangør:
Programområdet «Profesjonelle relasjoner» ved Institutt for helsefag, UiS
Nosco - Norsk organisasjon for supervisjon, coaching og organisasjonsutvikling
Institutt for helsefag, UiS


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (01.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol