Siste frist for registrering av internasjonal mobilitet


For de som ennå ikke har foretatt registrering av internasjonal mobilitet for 2007, minner vi om at siste frist for å gjøre dette er fredag 15. februar.

Tallene inngår i Database for høyere utdanning (DBH).

Så langt er det rapportert langt færre opphold enn i 2006, så foreløpig ser det ut til å være en betydelig underregistrering for UiS sin del.

Nærmere opplysninger om registreringen fremgår av egen epost sendt til alle vitenskapelig ansatte, samt i registreringsbildet.

Klikk her for å registrere

Ev spørsmål kan rettes til Tore Bjørn Hatleskog (tlf 33027)

Sist oppdatert av (14.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol