UiS-tur til ONLINE EDUCA BERLIN


Vi gjentar suksessen fra i fjor, da vi reiste 26 UiS-ere til verdens største e-læringskonferanse i Berlin. Er du nysgjerrig på e-læring, men usikker på hva dette innebærer? Eller er du allerede i gang med nettstøttet undervisning og interessert i å lære mer om internasjonale trender og hvordan andre gjør dette? NETTOP arrangerer, i samarbeid med IT-avdelingen og Utdanningsavdelingen, «felles» UiS-tur til verdens største konferanse for e-læring, ONLINE EDUCA BERLIN, 3.-5. desember. Påmelding nå!

ONLINE EDUCA BERLIN er svært omfattende. NETTOP vil derfor lage et opplegg for de påmeldte på og rundt konferansen, med felles møtepunkt hvor vi kan dele inntrykk og gi anbefalinger i programmet.

Hovedtemaene på årets ONLINE EDUCA, som forøvrig er den 20. i rekken, er:

• Better and Best Practices
• Training, Learning and Talent Development Strategies
• The Cutting Edge
• The Education Ecosystem
• The New Business of Learning
• (Big) Data for Education, Learning and Training

Se for øvrig: www.online-educa.com

Vi legger opp til et eget «UiS-spor» med presentasjoner av:

  • Status MOOC på nasjonalt nivå- UiO presenterer FlexPhil og UiS legemiddelregnin
  • Verktøy og metode for «live»-undervisning på nett (Lync og Connect)
  • Spesialutviklede apper for innhenting av forskningsdata
  • Enkle læremidler med avanserte sporingsmekanismer i itslearning
  • Presentasjon av enkle videoverktøy

NETTOP tar også ansvaret for fly-, hotel- og konferansebooking. Pris per person, avhengig av deltakerantallet, blir min. kr 15 000,-.

Prisen inkluderer:
• fly tur/retur Stavanger-Berlin: Avreise vil være onsdag 3. desember midt på dagen, retur fredag 5. desember sent på kvelden.
• to overnattinger på konferansehotellet, inkl frokost
• konferanseavgift, inkl lunsj på begge konferansedagene (torsdag 4. og fredag 5.)
• uformelt arrangement på ettermiddag /kveld onsdag 3. desember
• fellesarrangement og bespisning på kvelden torsdag 4. desember, med spennende «innslag» og god stemning

Eventuelle ønsker om individuelle avvik fra dette fellesopplegget må spesifiseres tydelig i påmeldingen.

Kostnaden blir fakturert den enkelte avdeling/institutt hvis ikke annet er spesifisert ved påmelding. Påmelding må derfor være avklart med nærmeste leder. Individuelle reisekostnader utover det som dekkes i deltagerprisen, må dekkes av den enkeltes avdeling på vanlig måte via reiseregning.

Vi har også en øvre grense for hvor mange vi kan organisere i dette fellesarrangementet. Vi fyller fortløpende opp, her gjelder første mann til mølla-prinsippet. Siste frist for påmelding er 1. oktober.

Meld deg på med fullt navn, avd./institutt (bestillerkode), mobilnr snarest til:
Helene Gram, rådgiver/prosjektleder: helene.gram@uis.no
Telefon: 51 832721/984 42 108

Ønsker man å delta på konferansen utenfor dette opplegget, er selvfølgelig det mulig. Påmelding og reise må da organiseres av den enkelte.

 


Sist oppdatert av Helene Gram (01.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol