Tettere samarbeid mellom UiS og Statoil


Statoil og Universitetet i Stavanger signerte i dag en ny avtale. Den vil forenkle prosedyren for etablering av nye prosjekter, hvor universitetet på forhånd er godkjent for å ha tilfredsstillende kvalitetsrutiner for å gjennomføre slike prosjekter.

Rammeavtalen har i utgangspunket en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse på fire nye år. 

I forkant av avtalen ble det gjennomført en revisjon av HMS og administrative prosedyrer ved UiS, og disse ble funnet svært tilfredsstillende av Statoil. 

Potensial
– Jeg ser et stort potensial i avtalen. Den gir mulighet for at samarbeidet med Statoil kan styrkes ytterligere og vil gjøre det enklere å etablere prosjekter som Statoil har behov for og hvor Universitetet i Stavanger har stor kompetanse, sier prorektor Tor Hemmingsen ved UiS.

Hvert enkelt prosjekt vil bli avtalt i dialog med fagmiljøene.

Oljeforskning
Universitetet i Stavanger har en svært tung kompetanse innen oljeforskning, og ble nylig tildelt et nasjonalt senter for økt oljeutvinning.

UiS er også sentral aktør i Roald Amundsens senter for arktisk forskning i Tromsø (ekstern lenke), som ble åpnet i mai 2013.

Akademia-avtalen
I november i fjor ble en 5-årig forlengelse av Akademia-avtalen med Statoil undertegnet med en verdi på 30 millioner kroner. Disse midlene skal brukes til ytterligere forsterkning av feltene boring- og brønnteknologi, økt oljeutvinning, integrert reservoarkarakterisering, undervannsteknologi samt petroleumsøkonomi.

Mer om forskningen på UiS


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (28.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol